Stress & burn-out coaching

Een burn-out kan echt heel vervelend zijn. Je batterij is leeg en je voelt je letterlijk opgebrand. Mensen die te kampen krijgen met een burn-out hebben vaak te hard gewerkt of zijn door privé omstandigheden in een burn-out terecht gekomen. Je hebt te lang en te veel alles van jezelf gegeven en nu gaat het even niet meer. Als stress en burn-out coach help ik je graag door deze moeilijke periode heen. Het proces verloopt in verschillende fases met bijhorende testen en verschillende tools.

Gezinsbegeleiding

Ik ben sterk verbonden met de contextuele therapie omdat deze nauw samenhangt met de systeemtherapie. Wanneer je moeilijkheden ervaart binnen je gezin dan kan ik je helpen met inzichten te geven aan alle betrokken gezinsleden. “Tussen wat gezegd wordt en niet wordt bedoeld en wat wordt bedoeld en niet wordt gezegd gaat er veel liefde verloren.” Aan de hand van gesprekken proberen we de oorzaak van het probleem te zoeken en vervolgens brengen we veranderingen teweeg.

Oplossingsgerichte systeemtherapie

Als oplossingsgericht cognitief systemisch therapeut (i.o) benut ik de sterke kanten en hulpbronnen van mijn cliënt. Door gerichte vragen te stellen probeer ik samen met jou op zoek te gaan naar wat aan de basis ligt van jouw moeilijkheden. De behandelmethode die ik toepas is gebaseerd op de theorie dat gedachten, gevoelens en gedrag onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Counseling bij rouw en depressie voor volwassenen

Ik volgde ook een opleiding counselor bij rouw en depressie. Vrijwel iedereen heeft wel eens een verlies of sterfgeval meegemaakt. Soms lukt het niet om op eigen kracht deze droevige periode te verwerken. Aan de hand van gesprekken proberen we samen een oplossing te vinden om met het verlies om te gaan.